Efter den 1:a juli ser staten allt du gör på Internet

FRAs på femteplats

Den 18:e juni kommer med största sannolikhet den så kallade FRA-lagen att godkännas. Denna lag kommer att ge Försvarets Radioanstalt (FRA) möjlighet att lyssna på all trådbunden kommunikation in och ut genom Sverige. Det uttalade syftet är rikets säkerhet.

Rent konkret kommer FRA att ansluta sig på samtliga kablar in och ut genom Sverige och sedan söka efter "nyckelord" på samma sätt som du och jag söker efter recept på Internet. Denna verksamhet kommer inte riktas mot enskilda misstänka individer efter domstolsbeslut, utan kommer att ske oavbrutet, riktat mot alla. FRA har idag världens femte kraftigaste dator (se bild), vilken enligt dem själva används för att knäcka kryptering (skydd) av data så att de kan läsa den utan hinder. Under 2009 planeras en ännu kraftigare dator köpas in.

Följande citat ur förslaget är skrämmande: "Skatteverket har betonat att det är väsentligt att resultatet av verksamheten även kommer civila myndigheter och näringsliv tillgodo.". Lagen har inte ens hunnit bli godkänd innan myndigheterna vill använda datan till helt andra syften än de ursprungliga. Lagen innebär ett aldrig tidigare skådat hot mot vår integritet och rätten till vårt privatliv.

Med den här lagen skulle staten kunna läsa den här insändaren innan den ens kom fram till tidningen.

Martin Persson, en oroad medborgare i Sverige.